Ruiterpaden

De badplaats De Haan is een uitgestrekt groen domein waar de wandelaars, in de beschutting van gezonde sparrenbossen en hoge duinenkammen, gans het jaar door de benen kunnen strekken en verademen.
Opvallend is wel dat in ditzelfde gebied ook de ruiters zonder storing grote tochten kunnen ondernemen langs voor hen voorziene paden en boswegels.


Wandelaars en ruiters leven te De Haan aldus in volmaakte harmonie, wat wel uitzonderlijk is voor onze kust. Waar andere badplaatsen veeleer geneigd zijn de ruitersport aan banden te leggen, heeft De Haan integendeel begrip opgebracht voor deze belangrijke en zich steeds demokratiserende sporttak. Zo is ook het strand grote tijd opengesteld. De ruiters kunnen er dan de teugels vieren en de paarden vrije loop geven.

Wat zijn de waterstanden? MUMM