Historiek en doel van de VZW

Korte historiek

In het verleden werden in samenwerking met de uitbaters van verschillende maneges allerlei activiteiten georganiseerd (o.a. paard- en ponyrally, medewerking aan de paardenzegening te Vlissegem, sinterklaasommegang, kerstwandeling, kindercarnaval, jumpings, medewerking aan driekoningenstoet te Vlissegem, demonstratie jumping Vlissegem kermis, kür op muziek, vele strandwandelingen, en nog veel meer ).

Onze droom was ooit een “Beach Jumping” te organiseren op het strand van De Haan. Een hele uitdaging, doch een gewaagde onderneming om zonder enige rechtpersoonlijkheid aan te vatten.
Daarom werd met gebundelde krachten het voornemen geopperd om een VZW op poten te zetten.
In het voorjaar van het jaar 2004 werden de koppen bijeengestoken om een degelijk statuut , conform aan de nieuwe wetgeving, uit te werken. En ja, op 07/04/2004 werden de statuten van de VZW Ruiterclub De Haan gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
Onze eerste kosten van 130.29 euro waren gemaakt.

Met veel moed werd gestart aan de organisatie van de “BEACH JUMPING”.
Afhankelijk van de waterstanden van de zee kozen we voor 27 juni 2004. Met veel zweet en tranen werd met toelating van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (dienst der kust) en de vele toelatingen en medewerking van het gemeentebestuur van De Haan, de sportraad De Haan, de vele vrienden en sympathisanten van de VZW onze eerste Beach Jumping met succes volbracht.

Dadelijk werd de euforie geuit om het jaar erop een nieuwe te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan! Zondag 11 september 2005 ging onze tweede editie door van de “Beach jumping De Haan”.
Dat jaar met goedkeuring van de Vlaamse Liga Paardensport. Hierdoor kregen we een plaats op de kalender van de WVUR en werd onze wedstrijd één voor ruiters met een licentie.

Het enthousiasme werd steeds groter en dus gingen we een stapje verder. 2006 werd een tweedaagse jumping! Vele ruiters zakten opnieuw af naar het mooie strand van De haan om in weer en wind het parcours te rijden!


Doelstelling van onze VZW

Als doel hebben wij in onze statuten opgenomen:
Het beoefenen van de ruitersport (zowel op het gebied van de competitiesport als op het vlak van de recreatiesport) in een geest van liefhebberij de sport voor allen aan te moedigen te bevorderen en te verdedigen.

Als dat niet mooi gezegd is. Maar het is ook onze bedoeling om de paardensport in groot De Haan te promoten en aan te moedigen.
Het is zeker niet de bedoeling van onze VZW ander maneges concurrentie aan te doen. Integendeel, we willen alle maneges betrekken bij al onze manifestaties en activiteiten.


BijlageGrootte
Statuten VZW Ruitersclub De Haan.pdf103.76 KB